Telefonas

(8 528) 29 290

Adresas

Lauko g. 20, Lentvaris, Trakų rajonas

El. paštas

info@lhsgimnazija.lt

2016 – 2017 m.m. I pusmetis

ISTORIJOS IR PILIETIŠKUMO PAMOKA: PAMINĖTA SAUSIO 13-OJI

Niekas negali nugalėti TAUTOS, einančios į Laisvę, Nepriklausomybę.
1990 -ųjų metų Kovo 11-oji paskelbė: LIETUVOS VALSTYBĖ YRA.
1991 –jų Sausio 13-oji patvirtino: MES BŪSIME. 

Sausio 13 dieną gimnazijos 8-III G klasių mokiniai dalyvavo Laisvės gynėjų dienos minėjime Lentvaryje.  Renginį organizavo Lentvario kultūros rūmai. 

Pilietinė akcija prasidėjo eisena Bažnyčios gatve ir Šv. mišiomis Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, buvo giedamas Lietuvos himnas, skambėjo Sausio 13-ąją tautą telkusios dainos, vėliau vyko  žuvusiųjų už laisvę pagerbimas prie  Rūpintojėlio skulptūros, kur visi susirinkę prisiminė Sausio 13-osios įvykius, aptarė jų prasmę Lietuvos valstybei.

Pilietinėje akcijoje su mokiniais dalyvavo gimnazijos mokytojai Lilija Kondratovič, Irena Zachaževska, Alicija Volkova ir Alina Narkevič.

Sausio 13-oji2 Sausio 13-oji1


GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ KONFERENCIJA

2017 m. sausio 5 dieną gimnazijos mokytojai ir įvairių sričių specialistai susirinko į metodinę konferenciją. Atsižvelgiant  į Gerosios mokyklos koncepcijos nuostatas, buvo svarstyta, ar gimnazija kryptingai juda geros mokyklos link, kokia pažanga yra daroma bei kuriose  veiklos srityse reikalingas postūmis.  Konferencijos metu  gimnazijos direktorius F. Žeromskij  dalijosi patirtimi   apie švietimą Čekijoje, fizikos mokytoja metodininkė J. Rainskaja  pranešime nurodė tiksliųjų dalykų ir gamtos mokslų svarbą šiuolaikinėje visuomenėje.  Gimnazijos pagalbos mokiniui specialistai L. Slavinskienė ir I. Eikšto išnagrinėjo psichologinės pagalbos mokiniui galimybes bei supažindino mokytojus, kaip yra šalinami  skaitymo ir rašymo  sutrikimai. Biologijos mokytoja metodininkė E. Makovska paruošė pateiktis, kuriose išnagrinėtos  pamokas gamtoje. Mokytoja akcentavo, kad mokymosi aplinka turi būti dinamiška ir ugdymąsi stimuliuojanti, nuo tradicinių klasių erdvių pereinama prie „klasių be sienų“. Pristatymą apie sveiką gyvenseną pradinėse klasėse pateikė pradinių klasių mokytoja metodininkė K. Trojko, filmą apie neformalųjį  ugdymą  gimnazijoje parodė šokių mokytoja A. Sinkevičiūtė-Kazlauskienė .  Gimnazijos projektinę veiklą išanalizavo pavaduotoja ugdymui bei metodinio darbo koordinatorė R. Sinkevičienė. Apibendrindama metodinės konferencijos darbą, gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė I. Zachaževska  priminė mokytojams Gerosios mokyklos koncepcijos nuostatas, pasakė, kad konferencijos pranešimuose atsispindi įdomi įvairiapusiška gimnazijos veikla,  skatinanti mokinių saviraišką. Mokiniai  aktyviai dalyvauja  neformaliajame ugdyme, įvairiuose projektuose ir teminiuose renginiuose, kurių metu lavinami mokinių mąstymo, kūrybiškumo, lyderystės ir kiti gebėjimai, elgesio, bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai. Gimnazijoje puoselėjamos pozityvios vertybės, skatinamas sveikas gyvenimo būdas. Mokiniai gimnazijoje jaučiasi psichologiškai saugūs, o Gerosios mokyklos koncepcija yra orientyras gimnazijos veiklai tobulinti.

konferencija1  konferencija2 konferencija3 konferencija4konferencija5 konferencija6 


SUSITIKIMAS SU KALĖDŲ SENELIU

Naujieji 2017-ieji metai prasidėjo labai džiaugsmingai mūsų gimnazijos penktokams. Sausio 8 d., sekmadienį, penktos klasės mokiniai kartu su tėvais ir klasės auklėtoja Joana Vaiciulionis dalyvavo spektaklyje „Sniego Karalienė“, kuris vyko Rusų dramos teatre.

Grįždami namo mokiniai sutiko Kalėdų Senelį, kuris pametęs savo roges sėdėjo prie laužo ir šildėsi. Mokiniai  kamantinėjo įvairiais klausimais, bet niekaip negalėjo suprasti, kaip jis atsidūrė miške.   

Vėliau visi drauge smagiai praleido  laiką šokdami, dainuodami ir deklamuodami eilėraščius. Susitikimas su Kalėdų Seneliu padarė didelį įspūdį ne tik vaikams, bet ir suaugusiems.

Susitikimas su Kalėdų Seneliu1 Susitikimas su Kalėdų Seneliu2 Susitikimas su Kalėdų Seneliu3 Susitikimas su Kalėdų Seneliu4 Susitikimas su Kalėdų Seneliu5 Susitikimas su Kalėdų Seneliu6


MAŽŲJŲ NAUJAMETINIS KARNAVALAS

Grudžio 29 d. priešmokyklinės ugdymo grupės (mok. Jolanta Urbanovič) ir 1-4 klasių mokiniai kartu su klasės auklėtojomis Irena Rudzis, Krystyna Trojko, Andželika Jacunskiene ir Jolanta Šoc dalyvavo naujametiniame karnavale, kuris vyko PC BIG „Pramogų imperijoje“ Vilniuje. Karnavalo, kurį vedė Kalėdų Senelis ir Snieguolė, tema buvo metų laikai. Vaikai paaiškino Kalėdų Seneliui apie metų laikų įvairovę, dalyvavo aktyviuose žaidimuose ir estafetėse, šoko, atliko įvairias smagias užduotėles. Vaikai dalyvavo „ledų“, „gėlių“, „kalėdinių kepurių“ estafetėse, iš kaladžių darė roges. Po to jie turėjo laisvą laiką pramogų centre, kur buvo įrengta daug žaidimų: vingiuoti tuneliai, spalvotų kamuoliukų baseinai, smagios sūpynės, karuselės, minkštutėlis batutas. Vaikai smagiai praleido laiką ir laimingi grįžo į Lentvarį.

Naujieji1 Naujieji3  Naujieji2


KALĖDINĖ IŠVYKA                               

2016 m. gruodžio 27 d. 7 klasės mokiniai kartu su klasės vadove Janina Rainskaja, o gruodžio 28 dieną 6 klasės mokiniai kartu su klasės vadove Ale Matusevič lankėsi Lietuvos rusų dramos teatre, kur žiūrėjo dviejų dalių spektaklį pagal rusų poeto klasiko Aleksandro Puškino eiliuotą kūrinį „Pasaka apie carą Saltaną, apie jo sūnų šlovingą ir galingą karžygį Gvidoną Saltanovičių ir apie nuostabiąją Karalaitę Gulbę". Rusų folklorine maniera gausiai apipavidalintas spektaklis pasižymėjo itin puošniai stilizuotais personažų kostiumais, taip pat žaisminga muzika, gyvai atliekama įvairiais instrumentais bei daiktais. Vaidmenų atlikėjai labai meistriškai perteikė rusų pasakos dvasią bei A. Puškino unikalų poetiškumą. Pasibaigus spektakliui atkeliavo Kalėdų Senelis, kuris visus vaikus apdovanojo saldainių dovanėlėmis.

Mokiniai namo grįžo sužavėti nuostabaus vaidinimo ir kupini šventinės nuotaikos.

Rusų dramos teatre2 Rusų dramos teatre1

Rusų dramos teatre3


KUR EINI, XXI AMŽIAUS ŽMOGAU?

Gruodžio 9 dieną gimnazijoje įvyko konferencija „Kur eini, XXI amžiaus žmogau?“. Šiuo renginiu gimnazijos bendruomenė paminėjo metų, skirtų Henrikui Senkevičiui, pabaigą.

Į konferenciją atvyko daug garbingų svečių: Vilniaus edukologijos universiteto dėstytoja docentė Halina Turkievič, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas Jaroslav Narkievič, mokslo ir švietimo ministrės pavaduotoja, Europos Parlamento nario Valdemaro Tomaševskio patarėja Edita Tamošiūnaitė, Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos ,,Macierz Szkolna“ pirmininkas Jozef Kviatkovski, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkievič, Trakų r. tarybos narė, Lenkų rinkimų akcijos Trakų skyriaus pirmininko pavaduotoja Teresa Solovjova, Trakų pagalbos tarnybos direktorė Rasa Dzikevičienė, kitų mokyklų lenkų kalbos ir literatūros mokytojai – gimnazijos draugai.

Metų, skirtų Henrikui Senkevičiui, tikslas buvo parodyti ryškią šio rašytojo asmenybę ir paskatinti jaunimą pažinti šio iškilaus žmogaus kūrybą. „Henrikas Senkevičius yra vienas iš didžiausių ir populiariausių Lenkijos rašytojų. Patriotas, kuris visą savo gyvenimą atidavė socialinei bei filantropinei veiklai“, – taip šį rašytoją apibūdino garbės viešnia doc. Halina Turkievič pranešime ,,Henrikas Senkevičius jo pasekėjų akimis". Po šio pranešimo gimnazijos direktorius Francišek Żeromskij diplomais ir prizais apdovanojo mokinius – įvairių literatūrinių konkursų nugalėtojus.

Antrąją konferencijos dalį parengė mokiniai. Žiūrovams buvo parodyta Henriko Senkevičiaus „Pasakų“ inscenizacija, kurią režisavo Krystyna Trojko ir suvaidino gimnazijos dramos būrelio mokiniai, III klasės mokiniai suvaidino inscenizaciją „Kur eini, XXI amžiaus žmogau?" Susirinkusieji taip pat klausėsi dainų iš ekranizuotų H. Senkevičiaus kūrinių. III klasės mokinė Milena Sinkievič atliko dainą „Svajonių upė", „Dviejų širdžių dainą" padainavo III klasės mokiniai Dominika Vilčevska ir Erikas Miliuškevičius. Pasirodymų pabaigoje III klasės mokiniai kartu su gimnazijos choru padainavo dainą „Quo vadis, Domine“ iš vaidybinio filmo „Quo Vadis", sukurto H. Senkevičiaus kūrinio motyvais.

Susirinkusieji dalyvaujančius programoje mokinius apdovanojo audringais plojimais.

Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos administracija, mokytojai ir mokiniai iš širdies dėkoja rėmėjams, kurie padeda ir ateityje žada padėti mūsų gimnazijai, taip pat visiems tėvams, kurie dalyvauja gimnazijos gyvenime – padeda organizuoti renginius ir keliones mokiniams, dalyvauja tėvų tarybos veikloje ir deramai vertina nelengvą mokytojų darbą.

Quo vadis1 Quo vadis2 Quo vadis3 Quo vadis4


KODĖL STUDIJOS UŽSIENYJE?

Gruodžio 8 dieną gimnazijoje svečiavosi ,,Kalba.lt“ atstovė Justė Gineitė. ,,Kalba.lt“ –edukacinės rinkos lyderis Lietuvoje – dirba tam, kad tobulėtum, būtum pažangus ir keistum savo ateitį.

Justė supažindino I-IV kl. mokinius su studijomis užsienyje. Mokiniai sužinojo apie studijų galimybes, stojimo reikalavimus, finansavimą ir kitą svarbią informaciją Olandijoje, Danijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse.

kalba.lt


MES – POLICIJOS BIČIULIAI

Trakų rajono policijos komisariatas 2016 m. lapkričio 30 d. Trakų švietimo pagalbos tarnyboje organizavo bendrojo lavinimo mokyklų 1-4 klasių mokinių konkursą „Mes – policijos bičiuliai". Konkurse dalyvavo 4 komandos: Trakų gimnazijos komanda ,,Draugai“, Aukštadvario mokyklos-darželio komanda, Rūdiškių gimnazijos komanda ir Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos komanda „112“.

Mokiniai turėjo atlikti įvairias užduotis: pristatyti komandą, parodyti namų darbą – meninį darbelį tema „Padėk sau ir draugui. Nesmurtauju aš, nesmurtauk ir tu” ir kt. Smagiausia konkurso užduotis buvo trumpas vaidinimas tema „Pasaulis be smurto“. Komandos taip pat turėjo atlikti testą teisine tema. Reikėjo įveikti tris etapus. Visi klausimai buvo skirtingi: vieni – susiję su  istorija, kiti tikrino geografijos žinias.

Norime pasidžiaugti mūsų gimnazijos komanda „112“, kuriai atstovavo Adam Oleškevič, Karol Diugevič, Rafal Trojko, Gabrielia Zitikaitė ir Evelina Jarmalovič. Jie įveikė visus sunkumus ir iškovojo mūsų gimnazijai pergalę – pelnė pirmosios vietos diplomą ir pereinamąją statulėlę bei krepšinio kamuolį. Labai tuo džiaugiamės ir tikime, kad ši statulėlė mūsų gimnaziją puoš dar ne vienerius metus!

Komandą ruošė socialinė pedagogė Danuta Nausutienė.

Policijos bičiuliai1 Policijos bičiuliai2 Policijos bičiuliai3 Policijos bičiuliai4


NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA PAMINĖTA RASŲ KAPINĖSE

Gimnazijos mokiniai aplankė Rasų kapines, kuriose paminėjo 98-ąsias Lenkijos Nepriklausomybės metines ir pagerbė nepriklausomybę gynusių žmonių atminimą. Tai buvo istorijos ir pilietiškumo gyva pamoka. Moksleiviai kartu su mokytoja Joana Vaiciulionis padėjo gėlių, uždegė žvakių ant maršalo Juzefo Pilsudskio – kovotojo už Lenkijos laisvę ir nepriklausomybę – kapo. Mokiniai taip pat dalyvavo kasmetinėje Lenkijos nepriklausomybės dienos ceremonijoje, į kurią susirinko ne tik Lenkijos ir Lietuvos valstybių  deleguoti asmenys,  bet ir daugybė Lietuvos lenkiškų mokyklų atstovų.

Rasų kapinėse1 Rasų kapinėse2


PIRMOKŲ ŠVENTĖ

Lapkričio 25 d. mūsų gimnazijos pirmokai dalyvavo Paluknio vidurinėje mokykloje Pirmokų šventėje.

Mokyklos aktų salėje nuo ankstyvo ryto šurmuliavo rajono mokyklų pirmokai su juos atlydėjusiomis mokytojomis. Į šventę atvažiavo pirmokai iš Trakų vidurinės mokyklos, Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos (prad. kl. mokytoja I. Rudzis), Senųjų Trakų A. Stelmachovskio pagrindinės mokyklos.

Atidėjęs į šalį svarbius darbus, į šventę atvyko Seimo narys, Trakų r. Lenkų sąjungos pirmininkas Jaroslav Narkevič.

Rajono pirmokėliai buvo džiuginami skambiomis dainomis, kurias atliko šventės šeimininkų mokyklos mokinių ansamblis ,,Strumyk”. Po to pirmokėliai buvo įtraukti į įdomių žaidimų sūkurį. Šventės kulminacija – visų pirmokų ištarti reikšmingi priesaikos žodžiai ir bendras dainos ,,Pirmokų priesaika” atlikimas. Mažieji šventės dalyviai pasižadėjo gerai mokytis, klausyti savo mokytojų ir būti gerais Lietuvos Respublikos piliečiais. Po svarbių priesaikos žodžių kiekvienas mokinys gavo Pirmoko diplomą ir dovanėlę – spalvoto popieriaus ir saldainių (dovanomis pasirūpino Lietuvos lenkų sąjungos Trakų rajono skyrius), o mokyklos valgykloje vaikų dar laukė vaišės.

Šventė pirmokams patiko, jie patyrė daug įspūdžių.

Pirmokų šventė1 Pirmokų šventė2 Pirmokų šventė3 Pirmokų šventė4


TEISINIŲ ŽINIŲ VIKTORINA „SIDABRINIS PROTAS“

Kiekvienais metais trečiąjį lapkričio ketvirtadienį visame pasaulyje minima Tarptautinė nerūkymo diena. Paminint šią dieną lapkričio 17 d. Trakų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko renginys – protų mūšis „Sidabrinis protas“, kuriame dalyvavo 11 mokinių komandų iš rajono ugdymo įstaigų. Mūsų gimnazijai atstovavo komanda ,,Fantastiškas 5“ – 7 klasės mokiniai (Agnieška Polkovskaja, Karolina Turevič, Adriana Volodkovič, Oskar Slavinskas, Martin Jankovič) su socialine pedagoge Danuta Nausutiene.

Kiekviena komanda turėjo prisistatyti: skambėjo ketureiliai, mokinių dainos bei šūkiai. Vėliau mokiniai demonstravo savo žinias ir sumanumą atsakinėdami į klausimus. Protų mūšyje buvo keturi etapai. Komandos kovėsi atkakliai, nes klausimai reikalavo ne tik žinių, bet ir loginio mąstymo. Ketvirtajame etape „Atspėk, kas tai?“ komandos kapitonas pantomimos pagalba – plastiniais judesiais, gestais, kūno ir veido išraiška – turėjo paaiškinti, kas yra paslėpta dėžutėje.

Mūsų komandos dalyviams ir socialinei pedagogei buvo įteiktas padėkos raštas bei dovanos. Renginys buvo kupinas gerų emocijų ir praturtino mokinius naujomis žiniomis.

Sidabrinis protas2 Sidabrinis protas1


 TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 16 diena – Tarptautinė tolerancijos diena – Lietuvoje minima jau keturioliktus metus. Šios dienos minėjimui kasmet pasiūlomas vis kitoks simbolis. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – PAUKŠTIS.

Dar lapkričio 11 dieną Tolerancijos paukščiais pasipuošė ir mūsų, Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija, o bendruomenė kitomis dienomis dalyvavo įvairiose integruotose veiklose. Visą savaitę vyko darbai: ikimokyklinukai, priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai, pradinio ugdymo mokytojos su 1-4 klasių mokinukais piešė, lankstė, kirpo tolerancijos paukščius, kuriais papuošė savo klases, vyko įvairūs žaidimai ir diskusijos. Klasės valandėlių metu mokiniai kalbėjo apie pagarbą, pakantumą, gebėjimą išklausyti, suprasti.

5-8 klasių mokiniai pristatė inscenizacijas Tolerancijos dienai paminėti, sprendė rebusus bei dalyvavo diskusijoje: kas gali atsitikti, kai žmonės negerbia ir netoleruoja vieni kitų. Pilietinę iniciatyvą užbaigė kiekvienos klasės mokinių kuriamas „Tolerancijos paukštis“, kuris kvietė gimnazijos bendruomenę gerbti žmogaus orumą, skirtingas nuomones, sugyventi su kitaip jaučiančiais ir mąstančiais.
Baigiamojo renginio metu mokiniai kartu su mokytojais aptarė tolerancijos svarbą ir aktualumą. Visi suprato, kad norint būti tolerantiškiems, reikia pradėti nuo savęs: suprasti, gerbti, pripažinti šalia esančius žmones. Labai tikimės, kad ir prabėgus šiai savaitei kiekviena ateinanti diena bus pilna pakantumo, supratimo, pagarbos kiekvienam mūsų kelyje sutiktam žmogui.

Šiai dienai skirtus renginius inicijavo vyresnioji socialinė pedagogė Danuta Nausutienė. 

Tolerancijos diena1 Tolerancijos diena2

Tolerancijos diena3 Tolerancijos diena4 Tolerancijos diena5 Tolerancijos diena6


ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

Lapkričio 17 d. gimnazijos III ir IV klasių mokiniai dalyvavo Lentvario bibliotekos organizuotame Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginyje.  Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projektas  vyksta kasmet ir propaguoja Šiaurės šalių literatūrą. Šiemet šis projektas vyksta jau 20-ąjį kartą, jo tema – ateitis. Plakatas, skirtas šių metų temai, vaizduoja smėlio laikrodį ir išreiškia viltį, kad mes galime išgelbėti pasaulį.

Renginio vedėja supažindino mokinius su Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekto istorija ir siekiais, pristatė plakato kūrėją, papasakojo apie suomių rašytojos Emmi Itaranta fantastinį romaną „Vandens skonis“, skirtą jaunimui.

Mokiniai skaitė vieni kitiems šio romano ištraukas, dalijosi mintimis apie ateitį, o vėliau visi rašė laiškus į ateitį – sau apie save. Dėžutė su mokinių laiškais buvo užantspauduota ir bus atidaryta tik 2026 metais, ir tuomet kiekvienas galės perskaityti savo rašytą ir sau adresuotą laišką.

Šiaurės šalių savaitė1 Šiaurės šalių savaitė2Šiaurės šalių savaitė3   Šiaurės šalių savaitė4


PAMINĖTA LENKIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

Lapkričio 14 d. gimnazijoje įvyko renginys „Gyveni ir gyvensi…“, skirtas  svarbiausiai nacionalinei šventei – Lenkijos nepriklausomybės dienai – paminėti. Šis renginys buvo tikra patriotizmo pamoka, kurioje mokiniai pristatė vieną iš tautos istorijos puslapių – jie suvaidino 1944 m. Varšuvos sukilimo epizodus. Vaidinimą žiūrovai  stebėjo susikaupę ir susimąstę, ne vienas nubraukė ašarą, prisiminęs šį sudėtingą ir tragišką lenkų istorijos laikotarpį.

Renginį organizavo 8 kl. ir IIIG kl., mokinius ruošė istorijos ir lenkų kalbos ir literatūros mokytoja Alina Narkievič.

Nepriklausomybės diena1Nepriklausomybės diena2 Nepriklausomybės diena3 Nepriklausomybės diena4

 


KONKURSAS „GERIAUSIA MOKYKLA – GERIAUSIAS MOKYTOJAS“

Lapkričio 8 d. Vilniaus lenkų kultūros namuose įvyko XXII konkursas „Geriausia mokykla – geriausias mokytojas“. Šį konkursą kasmet organizuoja Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija „Macierz Szkolna“. Mokyklos bei gimnazijos vertinamos remiantis baigiamųjų egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatais.

Mokytojas vaidina pagrindinį vaidmenį, yra svarbiausias asmuo, kuris gali turėti įtakos mokinio veiklos rezultatams. Nepaisant to, kiek mokinys yra gabus ar motyvuotas, mokytojas gali pažadinti jo norą mokytis ir atskleisti jo galimybes, todėl šiame konkurse mes nusprendėme išskirti ir apdovanoti tuos mokytojus, kurie gali tai padaryti", – sakė Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos „Macierz Szkolna“ pirmininkas Józef Kwiatkowski.
Šventiniame renginyje apdovanojimus gavo 105 mokytojai, dirbantys bendrojo lavinimo mokyklose. Mūsų gimnazija taip pat šiemet vėl gali pasigirti puikiais įvertinimais:
kaip geriausia mokytoja buvo apdovanota lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Renė Lučiūnienė.

Geriausias mokytojas


PAMOKA – POEZIJOS SPEKTAKLIS

Mūsų gimnazijoje viešėjo aktorė Donata Kielaitė, kuri vyresniųjų klasių mokinius pakvietė į netradicinę pamoką – autorinį muzikinį poezijos spektaklį „Kelionė“ pagal Juditos Vaičiūnaitės eiles. Gimnazistai džiaugėsi galimybe susipažinti su šios miesto poetės, palikusios žemę prieš 15 metų, kūryba ir negailėjo šiltų aplodismentų aktorei už išraiškingą scenos žodį bei gitaros muziką. Kai kurie nuoširdžiai prisipažino, kad monospektaklį stebėjo pirmą, tačiau ne paskutinį kartą.

Poezijos pamoka1 Poezijos pamoka2


MOKINIŲ TALKA PRIEŠ VĖLINES

Kapinės – tai mūsų kultūros dalis. Čia mes ateiname apmąstyti savo praeitį ir savo ateitį…

Čia prisimename, kad yra vartai į amžinybę…

Čia kaip niekur kitur aiškiai suvokiame, kad turime skubėti mylėti žmones…

Tyloje, plazdant žvakių liepsnelėms, sakome „ačiū“ ir „atsiprašau“…

Gimnazijos mokiniai daugelį metų laikosi gražios tradicijos – prieš Vėlines pagerbti mirusiuosius savo darbu. Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, mokiniai kartu su klasių vadovais susiruošė į Lentvario kapines tvarkyti aplinkos.

Per kelias valandas kiekvienai klasei skirtoje kapinių dalyje mokiniai sugrėbė lapus, išnešė nudžiūvusias gėles, uždegė žvakių prie apleistų ir nelankomų kapų, tokiu būdu pagerbdami mirusiuosius.

 vėlinės1 vėlinės2 vėlinės3 vėlinės4


LAIMĖJIMAI KONKURSE „RUDUO POEZIJOJE”

Spalio 21 dieną Paluknio vidurinėje mokykloje vyko rajoninis skaitovų konkursas „Ruduo poezijoje”, skirtas priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinio ugdymo 1- 4 klasių mokiniams. Konkurse dalyvavo Senųjų Trakų A. Stelmachovskio pagrindinės mokyklos, Lentvario Henriko Senkevičiaus, Trakų gimnazijos, Paluknio vidurinės mokyklos mokiniai.
Mokinių deklamavimo įgūdžius vertino kompetentinga komisija: Trakų r. savivaldybės tarybos narė A. Kovalevskaja, Trakų kultūros rūmų direktorius E. Keizik, Paluknio vaikų darželio auklėtoja R. Mickevič, geografijos vyr. mokytoja S. Chalaburdo, tikybos vyr. mokytoja L. Kvidzinska.

Mūsų gimnazijos mokiniai konkurse pasiekė puikų rezultatą:

priešmokyklinės ugdymo grupės mokinė E. Kraičinska buvo apdovanota padėkos raštu mok. J. Urbanovič);

1 klasių grupėje II vietą laimėjo mokinė Dominika Turlinska mok. I. Rudzis),

2 klasių grupėje I vietą užėmė mokinė Karina Ramašauskaitė, padėkos raštu paskatinta mokinė Evelina Stachovič mok. K. Trojko);

4 klasių grupėje I vietą užėmė mokinys Rafal Trojko, III vietą – Karol Dziugevič mok. J. Šoc).

Džiaugiamės mūsų mažųjų skaitovų pasiekimais!

Ruduo poezijoje


PRIZINĖS VIETOS RAJONINIAME RAIŠKIOJO SKAITYMO KONKURSE „KRESY 2016“

Spalio 28 d. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos 6 mokiniai (U. Turlinska, G. Jankovska, G. Zagorenko, D. Šepet, D. Vilčevska, S. Buchovecka) vyko į Rūdiškes dalyvauti XXV Trakų rajono lenkų mokyklų raiškiojo skaitymo konkurse "Kresy 2016", kuris buvo skirtas garsiam poetui A. Mickevičiui paminėti.  

Konkurentų konkurse buvo daug, bet mūsų mokiniai atvyko puikiai pasirengę, todėl laimėjo net tris prizines vietas:

I vieta – 5 kl. mokinė Uršulia Turlinska (kategorijoje iki 12 metų),

I vieta  –  III G mokinė Dominika Vilčevska (kategorijoje nuo 16 metų),

II vieta – III G mokinė Sabina Buchovecka (kategorijoje nuo 16 metų).

Prizininkes konkursui parengė ilgametę patirtį turinti lenkų kalbos Ir literatūros mokytoja metodininkė Lilija Kondratovič.

Nuoširdžiai sveikiname mūsų gimnazistes ir linkime joms sėkmės antrame konkurso etape, kuris vyks lapkričio 4 d. Vilniaus lenkų kultūros namuose.

Kresy 2016


PAMOKĖLĖ ŽAISLŲ MUZIEJUJE

Rugsėjo 30 d. priešmokyklinės ugdymo grupės ir 1 klasės mokiniai kartu su mokytojomis Jolanta Urbanovič ir Irena Rudzis dalyvavo edukacinėje pamokėlėje „Seniausieji Lietuvos žaislai“, kuri vyko Žaislų muziejuje.

Mokiniai žaidė ir tyrinėjo seniausius žaislus, pagamintus pagal archeologinius radinius, ir sužinojo, su kuo vaikai žaidė viduramžiais, iš ko juos darė, kodėl tokius žaislus darė ir kas Lietuvoje yra rasta.

Išvykos metu mokiniai aplankė Bernardinų sodą. Parke mokiniai apžiūrėjo atkurtus senuosius parko elementus: alpinariumą, tvenkinį, Belvederio kalnelį, centrinę aikštę, pasivaikščiojo takais palei Vilnelę, pasigrožėjo istorinėse vietose įrengtais fontanais, kurių vienas yra muzikinis. Taip pat mažieji turėjo galimybę smagiai pažaisti vaikų žaidimo aikštelėje.

Žaislų muziejus1 Žaislų muziejus2 Žaislų muziejus3 Žaislų muziejus4


GIMNAZIJOS MOKINIŲ SAVIVALDOS PREZIDENTO RINKIMAI

Rugsėjo 30 dieną gimnazijoje vyko mokinių savivaldos prezidento rinkimai. Savo kandidatūras buvo iškėlę trys mokiniai: I kl. mokinė Kotryna Bogovec, II kl. mokinė Selina Kosovska ir III klasės mokinys Konrad Šoc. Mokiniai buvo parengę rinkimines programas ir išsikėlę tikslus, kuriuos stengtųsi įgyvendinti, vadovaudami gimnazijos mokinių tarybai.

Šįkart sėkmė lydėjo II klasės mokinę Seliną Kosovską, kuri surinko daugiausia balsų ir laimėjo rinkimus. Iš viso teisę balsuoti turėjo 5-8 ir I-IV klasių 103 mokiniai, ja pasinaudojo 88 rinkėjai. Selina pasitikėjo 57, Konradu – 22, o Kotryna – 8 rinkėjai.

Pirmadienį iškilmingo susirinkimo metu buvo pristatyta nauja gimnazijos prezidentė ir išrinkta nauja gimnazijos mokinių taryba. Jiems palinkėta sėkmingai spręsti mokinių problemas, bendradarbiauti su gimnazijos vadovais, mokytojais ir mokiniais.

Linkime sėkmės naujai gimnazijos mokinių savivaldai.

prezidento rinkimai1 prezidento rinkimai2prezidento rinkimai3 prezidento rinkimai4


PAŽINTINĖ EKSKURSIJA Į PINIGŲ MUZIEJŲ

Rugsėjo 29 dieną 6 klasės mokiniai kartu su klasės vadove Ale Matusevič aplankė Pinigų muziejų Vilniuje.

2010 m. Lietuvos banko pastate po modernios rekonstrukcijos šis muziejus atvėrė savo duris visuomenei. Muziejaus ekspozicijos supažindina lankytojus su pasaulio pinigų ir bankininkystės istorija, Lietuvos pinigais, bankininkystės raida mūsų šalyje nuo pirmųjų kredito įstaigų atsiradimo iki šių dienų. Derinant tradicines eksponavimo formas ir šiuolaikines interaktyvias priemones, sudarytos galimybės lankytojams pateikti daugiau informacijos apie pinigų istoriją, ne tik pasyviai apžiūrėti ekspoziciją, bet ir patiems aktyviai dalyvauti pažinimo procese, sudaryta galimybė naudotis įvairiais papildomais žinių įgijimo šaltiniais ir priemonėmis. Vizualūs Pinigų muziejaus grafiniai sprendimai, meno kūrinių integravimas, įvairios interaktyvios priemonės, vaizdo, garso ir šviesos efektai pasitelkti ne tik sudominti ir suteikti lankytojui žinių, bet ir padėti jas kaupti, įtvirtinti, skatinti gilintis, savarankiškai interpretuoti ir ieškoti atsakymų.

Taigi tai buvo ne tik įdomi ekskursija, bet ir naudinga Lietuvos istorijos pamoka.

pinigų muziejus1 pinigų muziejus2 pinigų muziejus3 pinigų muziejus4


VLADISLAVO SIROKOMLĖS PĖDOMIS

Pasaulinę turizmo dieną Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos mokiniai paminėjo keliaudami garsių tautiečių pėdomis.

Rugsėjo 29 dieną 57 gimnazijos mokiniai kartu su klasių vadovėmis Lilija Kondratovič, Alina Narkevič, Joana Vaiciulionis, Janina Rainskaja, Alicja Volkova ir Irena Zachaževska buvo pažintinėje ekskursijoje Bareikiškėse. Bareikiškės – nedidelis dvarelis ir kaimas, esantis Vilniaus rajone. Kaime išlikęs XIX amžiaus medinis pastatas, kuriame 1853-1861 metais gyveno ir kūrė poetas Vladislavas Sirokomlė (tikrasis vardas – Liudvikas Kondratovičius). Pastate įrengtas muziejus ir turizmo informacijos centras.

Mokiniai susipažino su V. Sirokomlės gyvenimu, jie taip pat turėjo kaligrafijos pamoką bei patys išbandė dailiąją rašyseną.

Ekskursijos dalyviai buvo dar ir Rasų kapinėse, kuriose aplankė Vladislavo Sirokomlės (gimusio kaip tik rugsėjo 29 d.), Juzefo Pilsudskio, Vladislavo Korkucio (gimnazijos liaudies dainų ir šokių ansamblio „Prząsniczka“ įkūrėjo), Joachimo Lelevelio ir kitų garsių žmonių kapus, uždegė žvakeles ir padėjo gėlių ant kapų. Istorijos mokytoja Alina Narkevič papasakojo apie šią turistų dažnai lankomą vietą bei įžymius žmonės, kurie yra palaidoti kapinėse.

Ši išvyka buvo ne tik įdomi integruota ir netradicinė lenkų literatūros, kultūros ir pilietiškumo žinių pamoka, bet ir suteikė mokiniams daug teigiamų emocijų.

Bareikiškės1 Bareikiškės2Bareikiškės4 Bareikiškės3 


MOKSLO IR ŽINIŲ ŠVENTĖ

Ir vėl ruduo. Ir vėl rugsėjis. Ir vėl skambutis kviečia į klases…

Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos bendruomenė – mokiniai, mokytojai, tėveliai, artimieji – mokslo ir žinių šventę pradėjo šv. mišiomis Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. Gimnazijos tikybos mokytoja A. Šymanska priminė, kad visada turime būti su Dievu ir melstis iš širdies. Kun. Edvard Dukiel pasakė gražų pamokslą. Jis teigė, kas žmonės negali apsieiti be mokytojų, juk ir Jėzus Kristus buvo Mokytojas. Jis sėjo gėrį ir mokė žmones. Vaikai turi gerbti mokytojus, nes jų tikslai yra kilnūs, o darbas prasmingas. Mokytojai taip pat visada turi prisiminti, kad jie moko ne tik rašyti ir skaityti, bet ir savo elgesio bei vertybių pavyzdžiu.

Susirinkusieji meldėsi ir prašė Dievo malonės – kad suteiktų noro ir jėgų mokytis, padėtų nugalėti sunkumus ir sėkmingai dirbti visus mokslo metus.

Vėliau šventė tęsėsi gimnazijos kieme. Buvo įneštos valstybės ir gimnazijos vėliavos, išklausytas Lietuvos himnas, ir susirinkusieji pasitiko  tuos mokinius, kuriems ši diena yra ypač svarbi – pirmokus ir abiturientus.

Pirmasis gimnazijos šeimininkus ir svečius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Jaroslav Narkevič. Jis džiaugėsi, kad mokiniai noriai renkasi šią mokymo įstaigą, joje įgyja daug žinių, o baigę sėkmingai studijuoja aukštosiose mokyklose. Geros mokymosi sąlygos ir  saugomas tautiškumas padeda pritraukti mokinius, nes tik išlaikytos tautos tradicijos ir mokymas gimtąja kalba padeda  visapusiškai atsiskleisti.

Sveikinimo žodžius bendruomenei tarė ir Trakų rajono tarybos narė Teresa Solovjova. Ji linkėjo gimnazijai aukštų rezultatų ir pažadėjo, kad politikai stengsis gimnazijai kuo daugiau padėti. T. Solovjova taip pat perdavė Trakų rajono savivaldybės administracijos sveikinimus.

Gimnazijos direktorius Francišek Žeromskij informavo apie aukščiausius praėjusių metų pasiekimus – olimpiadose ir konkursuose iškovotas prizines vietas, puikius egzaminų rezultatus, mokytojų  laimėjimus. Direktorius linkėjo mokiniams sėkmės, svajonių išsipildymo ir tiesaus kelio į pasirinktą profesiją.

Sėkmės linkėjo ir 1-os klasės mokytoja Irena Rudzis, o jos mokinukai pasakė gražių eilėraščių, kuriuose džiaugėsi, kad išmoks rašyti ir skaityti, o klasėse visada bus linksma.

Už suteiktas žinias, kantrybę ir darbą mokytojams dėkojo IV klasės mokiniai.

Gimnazijos direktorius ir pavaduotoja ugdymui Regina Sinkevičienė įteikė kuprines: priešmokyklinės  klasės mokiniams – Varšuvos Vilniaus ir Gardino bičiulių draugijos dovaną ir 1-os klasės mokiniams –fondo „Pagalba lenkams Rytuose“ dovaną. Pirmokai gavo ir pirmokų pasus.

Bendruomenei taip pat buvo perskaitytas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinimas, kuriame linkima branginti savo kraštą, rodyti toleranciją, mokytis ne tik iš knygų, bet ir iš patirties.

Įteikę gėlių mokytojams mokiniai išskubėjo į namus – juk rytoj jų jau laukia pamokos.

 rugsėjo 1-1 rugsėjo 1-2  rugsėjo 1-3 rugsėjo 1-4  rugsėjo 1-5 rugsėjo 1-6

Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

8. 14.45 - 15:30

Steigėjas