Telefonas

(8 528) 29 290

Adresas

Lauko g. 20, Lentvaris, Trakų rajonas

El. paštas

info@lhsgimnazija.lt

2017 – 2018 m.m. I pusmetis

KETVIRTOKŲ NETRADICINĖ PAMOKA – SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJA I. EŽERINYTE

Sausio 19 dieną 4 klasės moksleiviams lietuvių kalbos pamoka vyko netradicinėje aplinkoje – Lentvario miesto bibliotekoje. Kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ale Matusevič jie ėjo susitikti su rašytoja Ilona Ežerinyte, kuri pristatė  Metų knygai-2017 nominuojamas knygas. Taip pat ji papasakojo savo knygos vaikams „Šunojaus diena" atsiradimo istoriją. Klausytis ir bendrauti su rašytoja buvo nepaprastai įdomu. Mokiniai, kurie su savimi turėjo atsinešę Ilonos Ežerinytės knygą,  gavo ir jos autografą.

Netradic.pamoka bibliotekoje 1 Netradic.pamoka bibliotekoje 2 Netradic.pamoka bibliotekoje 3 Netradic.pamoka bibliotekoje 4


SENELIŲ ŠVENTĖ

Sausio 19 d. močiutės, seneliai ir tėveliai rinkosi į 2 klasės kabinetą švęsti tradicinės senelių šventės. Vaikučiai iš anksto papuošė savo klasę. Šventėje skambėjo vaikaičių seneliams atliekamos dainos, eilėraščiai. Mokiniai šoko lenkų liaudies šokį ,,Zasiali górale” ir šiuolaikinį šokį ,,Despacito”, kuriam patys sukūrė judesius. Po koncerto vaikai įteikė seneliams savo pačių pagamintas dovanėles.

Gimnazijos direktorius Francišerk Žeromskij negailėjo šiltų žodžių susirinkusiems, linkėjo sveikatos, dvasinės stiprybės. Seneliai turėjo galimybę pabendrauti  vieni su kitais. Šventės dalyviai skirstėsi nešdami į savo namus dalelę šventės šurmulio, džiaugsmo ir šiltų prisiminimų.


Senelių šventė 1 Senelių šventė 2


PRADINUKŲ KARNAVALAS

Gruodžio 27 d. pradinių klasių mokytojos organizavo savo ugdytiniams, jų broliams, seserims ir tėveliams linksmą naujametinį karnavalą. Į svečius pas mokinius atėjo klounai, kurie visus linksmino. Mokiniai dainavo, šoko, žaidė ir atliko linksmas užduotis. Tėveliai irgi buvo įtraukti į linksmybes: dėvėdami kiškių kaukes turėjo per tam tikrą laiką surinkti kuo daugiau morkų. Visi gavo dovanų iš Kalėdų Senelio. Salėje vyravo tikrai linksma ir šventinė nuotaika.

Pradinukų karnavalas1 Pradinukų karnavalas2


KARNAVALAS PALUKNYJE

Gruodžio 27 dieną mūsų gimnazijos 8, I ir II klasių mokiniai kartu su mokytojomis Alina Narkevič ir Alicija Volkova svečiavosi  Paluknio Liongino Komolovskio gimnazijoje, kur vyko naujametinis karnavalas. Tai jau ne pirmas lankymasis Paluknio gimnazijoje – mokyklų mokiniai bendrauja tarpusavy ir neretai kartu rengia šventes. Karnavalo metu mokiniai dalyvavo konkursuose, žaidė ir šoko. Šventės nuotaika tvyrojo  ore ir pakeliui į namus.

Karnavalas Karnavalas1


IŠVYKA Į TEATRĄ

2017 m. gruodžio 27 d. 7 ir 8 klasių auklėtojos Alė Matusevič ir Janina Rainskaja lydėjo savo auklėtinius į Rusų dramos teatre rengiamą šventinį spektaklį „Morozko“. Tradicinė pasaka spektaklyje atnaujinta, paįvairinta linksmais muzikiniais intarpais. Pasibaigus vaidinimui vaikai gavo saldainių dovanėles, nusifotografavo prie eglutės ir galėjo pabendrauti su pačiu Kalėdų Seneliu.

Namo visi grįžo lydimi kalėdinės nuotaikos.

Morozko1 Morozko2 Morozko3


ADVENTINĖ POPIETĖ

 Keletas dienų iki šv. Kalėdų – Jėzaus gimimo šventės… Ta proga mūsų gimnazijoje gruodžio 21 dieną vyko adventinė popietė. Vaikučiai pakvietė stabtelėti, pajusti ir suprasti, kad mūsų protėvių išmintis gyva ir keliauja iš kartos į kartą. 

Salėje sklandė nuostabi jauki nuotaika, sukurta ramiai degančių žvakelių, džiaugsmu ir meile spindinčių akių – tiek vaikų, tiek dalyvaujančių tėvelių, tiek svečių. Susibūrę bendrai advento giesmei visi pajutome, kaip širdys prisipildo gerumo, meilės, džiaugsmo. Tai leido vaikams, tėveliams pajusti tikrąją adventinio laikotarpio prasmę. Ramumu dvelkianti aplinka, vaikų spindinčios akys, tėvelių išriedėjusios ašaros paliko neišdildomų  įspūdžių kupiną dieną, privertė giliau susimąstyti apie susikaupimo laikotarpį ir labiau pajusti Šv. Kalėd ų dvasią. Popietei pasibaigus neskubėjome išsiskirstyti – pasidalijome įspūdžiais, džiaugsmu, linkėjimais ir sveikinimais artėjančios gražiausios metų šventės proga.

Advento popietė


PAGERBTI TARPTAUTINIŲ OLIMPIADŲ DALYVIAI IR JŲ MOKYTOJAI

Gruodžio 20 d. Vilniuje, Nacionaliniame muziejuje LDK valdovų rūmuose, įvyko iškilmingas renginys, kuriame buvo pagerbti gabūs ir talentingi Lietuvos vaikai – buvo apdovanoti tarptautinių olimpiadų dalyviai. Jame padėką gavo ir vienintelė Trakų rajono mokinė – mūsų gimnazijos mokinė Milena Sinkevič. Padėką taip pat gavo ir Milenos lenkų kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Lilija Kondratovič.

Sveikiname mokinę ir mokytoją ir linkime dar daug šaunių pergalių!

Valdovų rūmuose


MOKYTOJA ALINA NARKEVIČ GAVO DVI

TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PADĖKAS

Gražią dovaną sau ir gimnazijos bendruomenei artėjančių švenčių proga padovanojo istorijos mokytoja metodininkė Alina Narkevič – ji buvo apdovanota net dviem Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėkomis.

Tolerancijos dienai skirtame renginyje Tautinių mažumų departamento direktorė Vida Montvydaitė džiaugėsi galėdama padėkoti už nuopelnus žmonėms, kurie savo gyvenimą skyrė kultūrų dialogui, kad mes visi geriau suprastume vienas kitą. Ji įteikė padėkas nusipelniusiems tautinių mažumų atstovams, tarp kurių buvo ir mūsų gimnazijos atstovė Alina Narkevič. Mokytojai skirta padėka „už nuoširdų švietėjišką darbą ir kūrybiškumą supažindinant moksleivius su Lietuvos istorija patraukliomis ir interaktyviomis priemonėmis”.

„Labai džiaugiuosi, kad buvo įvertintas ne tik mano, kaip mokytojos, darbas, bet ir popamokinė veikla. Mes visuomet švenčiame visas patriotines šventes, tiek lenkų, tiek lietuvių tautos. Mums svarbu būti lenkais, tačiau mes taip pat esame Lietuvos gyventojai ir tuo labai didžiuojamės”, – atsiimdama padėką kalbėjo Alina Narkevič, kuri ne tik organizuoja renginius Trakų rajone, bet taip pat vadovauja mokinių savivaldai ir moko vaikus drąsiai ir pilietiškai žengti demokratijos keliu. 

Šiemet taip pat buvo vykdomas Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui skirtas istorijos kabinetų įrengimo projektas-konkursas, kurį irgi laimėjo A. Narkevič. Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykusiame Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos organizuoto projekto „Istorija ir kultūra – neatsiejami“ baigiamajame renginyje, kuriame dalyvavo Pietryčių Lietuvos mokyklų vadovai ir mokytojai, departamento direktorė Vida Montvydaitė linkėjo skiepyti mokiniams patriotizmą ir pasididžiavimą savo tapatybe ir kultūra bei įteikė padėkas projekte dalyvavusiems istorijos mokytojams. Mūsų gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei Alinai Narkevič, kaip projekto dalyvei, buvo įteikta padėka „už istorijos kabineto įrengimą, atitinkantį šiuolaikinius reikalavimus, kryptingą ir prasmingą jo panaudojimą mokant visuotinės ir šalies istorijos bei ugdant mokinių vertybines nuostatas”. Projekto dalyviams taip pat buvo įteikti Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos padėkos raštai.

Sveikiname mokytoją Aliną ir dėkojame jai už gimnazijos garsinimą!

A.Narkevič apdovanojimai1 A.Narkevič apdovanojimai3  A.Narkevič apdovanojimai2


INTEGRUOTA GEOGRAFIJOS IR MATEMATIKOS PAMOKA

Gruodžio 13 d. 7 klasėje vyko integruota geografijos ir matematikos pamoka, kurią vedė matematikos mokytoja Svetlana Maconko, geografijos mokytoja  Beata Kosovska bei projekto praktinės veiklos dirbant su mokiniais atstovas Lukas Neverdauskas. Veikla vyko 3 pamokas. 1-oje pamokoje geografijos mokytoja Beata Kosovska pateikė teorinių žinių apie klimatą, kritulius, temperatūrą. Matematikos mokytoja Svetlana Maconko papasakojo apie diagramas, jų rūšis bei paskirtį. Vėliau mokiniai nagrinėjo interaktyvųjį žemėlapį bei  klimato juostas. Geografijos mokytoja pateikė užduotis – nubraižyti klimatogramą milimetriniame popieriuje, nuspręsti, koks čia  miestas iš pateiktų bei kokia klimato juosta. Mokiniai dirbo grupėmis ir pristatė savo darbus.

Antroje dalyje teoriją pateikė matematikos mokytoja. Mokiniams reikėjo žemėlapyje išsirinkti žemyną, vėliau šalį, į kurią vasarą norėtų keliauti su šeima. Grupės darbo duomenis reikėjo  susisteminti ir pateikti nestandartinę diagramą, sugalvoti diagramos pavadinimą bei vaizdžiai pateikti ir pristatyti. Vėliau vyko integruotos veiklos refleksija.

Geografija-matematika1 Geografija-matematika2 Geografija-matematika3 Geografija-matematika4  


DALYVAUJAME PROJEKTE

„TYRINĖJIMO MENAS: PARTNERYSTĖS KURIANČIOMS MOKYKLOMS“.

„Ugdytojai atsakingi už jaunų žmonių parengimą ateičiai geriausiu įmanomu būdu. Nors kvalifikacija ir žinios tebelieka svarbios, jų nebegana saugios ateities užtikrinimui.  Problemų sprendimo, inovatyvių sprendimų kūrimo ir konstruktyvių santykių tarp skirtingų žmonių grupių fasilitavimo potencialas yra beribis. Tam, kad šis potencialas atsiskleistų, švietimo sistema turi padėti jauniems žmonėms ugdytis žinias, įgūdžius ir vertybes, reikalingus gyvenant globalizuotoje visuomenėje ir norint prie jos prisidėti“ (pagal British Council „Core skills for learning, work and sočiety“).

Būtent todėl, kad jaučia atsakomybę už jaunosios kartos ateitį, mūsų gimnazija nusprendė dalyvauti  šiame projekte!

Jūsų dėmesiui – mokytojų klubo veiklos akimirkos. Čia mokytojai bendrauja, aptaria problemas, ieško sprendimų, tariasi, siūlo, pataria, kuria, vaidina, ieško, randa…

Mokytojų klubas2 Mokytojų klubas3 Mokytojų klubas1


PAMOKA ADOMO MICKEVIČIAUS MUZIEJUJE VILNIUJE

Gruodžio 8 d. III klasės mokiniai dalyvavo lenkų literatūros pamokose Vilniaus Adomo Mickevičiaus muziejuje. Apie  A. Mickevičiaus studijų laikotarpį, apie tuometinį Vilnių ir tuometinę politinę situaciją mokiniams pasakojo vyresnioji muziejininkė Alicija Dzisevič. Mokiniai sužinojo įdomių faktų apie Romantizmo epochos Vilnių, sužinojo, kaip poetui sekėsi studijuoti. Mokiniai ne tik klausėsi paskaitos, bet ir atliko įvairias užduotėles: atsakinėjo į klausimus, bandė ištarti kūrinio rekordininko „Pono Tado“ pavadinimą kitomis kalbomis: kinų, japonų ir kitomis.  

Kitos pamokos metu muziejininkė Leokadija Aškelovič mokiniams pasakojo apie Filomatų ir Filaretų draugijas. Visi nustebo, kad Mickevičiaus rašysena buvo tokia bjauri, jog geriausi draugai perrašinėjo jo eilėraščius, nes leidėjas negalėjo jų perskaityti ir išspausdinti. Mokiniai sužinojo iki šiol jiems nežinomų faktų apie Mickevičiaus mokytojavimo laikus Kaune.

Prieš pamokas muziejuje gimnazistai su auklėtoja B. Kosovska  surengė trumpą ekskursiją po Vilniaus senamiestį. Mokiniai pabuvojo prie Rotušės,  žavėjosi unikaliąja Literatų gatve, buvo prie Adomo Mickevičiaus paminklo.

Kupini naujų žinių ir laimingi, kad atliko visas muziejaus darbuotojų bei lenkų kalbos mokytojos pateiktas užduotis, vienuoliktokai grįžo į Lentvarį.

Mickevičiaus muziejus1 Mickevičiaus muziejus2 Mickevičiaus muziejus5 Mickevičiaus muziejus6 Mickevičiaus muziejus4  Mickevičiaus muziejus3


IŠVYKA Į HENRIKO SENKEVIČIAUS GIMTINĘ

Gruodžio 7 d. gimnazijos mokiniai ir mokytojai su direktoriumi Francišeku Žeromskiu išvyko į Lenkiją aplankyti gimnazijos globėjo Henriko Senkevičiaus gimtinę Volią Okžejską.

Šiame nedideliame mieste yra dvaras, kuriame gimė ir praleido pirmuosius dešimt savo gyvenimo metų būsimas Nobelio premijos laureatas. Šiuo metu čia įrengtas  muziejus. Jame mokiniai ir mokytojai ne tik apžiūrėjo ekspoziciją, bet taip pat turėjo galimybę dalyvauti labai įdomioje pamokoje, kurioje muziejaus direktorius Maciej Cybulski papasakojo apie rašytojo gyvenimą, keliones ir kūrinius.

Gimnazijos direktorius Francišekas Żeromskij padėkojo Maciejui Cybulskiui už malonų priėmimą, nuostabų pasakojimą ir naujas žinias apie Nobelio premijos laureatą.

Kitas mūsų programos žingsnis – apsilankymas netoliese esančioje 1793 m. statytoje bažnyčioje, kurios fundatorė buvo Henriko Senkevičiaus prosenelė ir kurioje buvo krikštijamas mažasis Henrikas.

Kitą dieną mes aplankėme indėnų kaimą Lenkijoje – čia buvo daug egzotiškų pramogų vaikams ir suaugusiems. Turėjome galimybę susipažinti su šiaurės Amerikos indėnų papročiais, ceremonijomis ir apeigomis. Dešrelių kepimas, šaudymas iš lanko, ieties svaidymas sukūrė nepakartojamą nuotaiką.

Po gražių akimirkų prie ugnies, šiek tiek pavargę, bet su daugybe įspūdžių sugrįžome į Lietuvą.

Wola Okrzejska


SUSITIKIMAS SU ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO ATSTOVAIS

Pasauliui reikia žmogaus, kuris galėtų valdyti jo išteklius efektyviau, nei tai daroma dabar. Juo gali būti TU.

Tokius žodžius išgirdo mokiniai, kai gruodžio 5 dieną mūsų gimnazijoje svečiavosi Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai. Mokiniai buvo supažindinti su bakalauro studijų programomis, galėjo pasikonsultuoti dėl studijų, susipažinti su ASU mokslo bei studijų baze, stojimo tvarka.

ASU1 ASU2


PAMINĖTA PASAULINĖ KOVOS SU AIDS DIENA

Gruodžio 1-oji – Pasaulinė kovos su AIDS diena, kurios tikslas yra propaguoti brandesnį visuomenės požiūrį į ŽIV/AIDS ligą ir ligonius bei siekti nulio naujų ŽIV užsikrėtimų,   nulio naujų mirčių nuo AIDS. Gimnazijoje šią dieną minime kasmet.

Socialinė pedagogė su mokiniais parengė stendą, primenantį, kaip apsisaugoti nuo AIDS. Gimnazijos  bendruomenei šią dieną buvo įsegti raudoni kaspinai. Valandėlių metu vyko pokalbiai apie ŽIV ir AIDS.

Šia proga užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) pakvietė mus prisijungti prie protmūšio „AIDS: geriau žinoti!“

Renginio metu susirinkusios 8, I, II, III gimnazijos klasių komandos, prieš atsakydamos į 10 pateiktų klausimų, buvo supažindintos su svarbia informacija apie šią ligą. Šį renginį stebėjo bei vertino komisijos nariai: sveikatos priežiūros specialistė Rita  Bandzevičienė bei bibliotekos vedėja  Olga Ješčanina. Pprotmūšyje I vietą  laimėjo  III klasės komanda, II vieta atiteko I klasės komandai ir III vietą laimėjo 8 klasės komanda. Visoms komandoms už aktyvų dalyvavimą protmūšyje socialinė pedagogė  įteikė padėkas.

AIDS 2017-1 AIDS 2017-2 


KARJEROS DIENOS

Lapkričio 28 dieną III ir IV klasių mokiniai kartu su mokytoja  Janina Rainskaja dalyvavo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje vykusiame užsiėmime ,,Karjeros dienos“. Karjeros užsiėmimai vyko įvairiose gimnazijos erdvėse. Mokiniai su įvairių įstaigų atstovais galėjo bendrauti ir pasirinkti paskaitas. Mokiniai sužinojo, kokie pokyčiai vyksta ,,darbo pasaulyje“, kaip karjera susijusi su asmenybės raida.

Karjeros dienos1 Karjeros dienos2 


PROJEKTAS „MIESTO MEMUARAI“

Rugsėjo–lapkričio mėnesiais mūsų gimnazijos I-III klasių mokiniai dalyvavo Lentvario kultūros rūmų organizuotame projekte Miesto memuarai”. Projektas prasidėjo nuo pažintinės istoriko Antano Terlecko paskaitos, kurią mokiniai kartu su socialine pedagoge D. Nausutiene išklausė rugsėjo mėnesį. Po paskaitos per du mėnesius jie su mūsų gimnazijos projekto koordinatore mokytoja B. Kosovska sukūrė interviu klausimyną, rinko Lentvaryje gyvenančių senjorų pasakojimus apie Lentvario praeitį. Mokiniai filmavo ir užrašė pokalbius, fotografavo. Su jaunimu savo istorijomis pasidalijo ilgamečiai Lentvario gyventojai Alicija Podolska, Andžej ir Stanislava Moisevičiai,  Alicija Sinkevič, Julian Unis ir Stefanija Baranovska.

Projekto pristatymas vyko lapkričio 24 d. Lentvario geležinkelio stotyje. Lentvario kultūros rūmų direktorė Ieva Skaistytė ir senjorams, ir dalyvavusiems gimnazistams įteikė padėkos dovanas. Po to susirinkusieji pasižiūrėjo filmuką, sudėtą iš nufilmuotų pokalbių ištraukų, bei galėjo pasigėrėti paroda, kurioje buvo eksponuojamos projekto metu padarytos fotografijos. 

Miesto memuarai1 Miesto memuara3   


ANDŽEJKI

Lapkričio 24 dieną mūsų gimnazijos mokiniai kartu su auklėtojomis Janina Rainskaja ir Alicja Volkova svečiavosi  Paluknio Liongino Komolovskio gimnazijoje, kur vyko šventė ,,Andžejki“. Mokiniai turėjo atlikti  namų užduotį – paruošti dainą, šokį, žaidimą ar kt. Visų dalyvių pasirodymai buvo įspūdingi. Persirengėliai visą vakarą linksmino, būrė, šoko, dainavo įsijautę į magiškų būtybių vaidmenis. Pakylėta šventės nuotaika lydėjo mokinius ir sugrįžtant į namus.

Andžejki


KULTŪRŲ KRYŽKELĖJE

Lapkričio 23 dieną III ir IV klasių gimnazistai, parengti rusų kalbos mokytojos Janinos Kazarinos, dalyvavo literatūrinėje-muzikinėje kompozicijoje „Ir gyvenimas, ir ašaros, ir meilė…“, skirtoje rusų poetės Marinos Cvetajevos jubiliejui. Tai buvo integruotas trijų Lentvario miesto gimnazijų renginys: dalyvavo Motiejaus Šimelionio, Henriko Senkevičiaus ir „Versmės“ gimnazijos. Visus renginyje dalyvavusius ginmazistus, nesvarbu, kokia kalba jie mokosi, jungia meilė rusų kalbai ir kultūrai. Nepaprastai gražiai, išraiškingai ir emocionaliai skambėjo M. Cvetajevos eilės, romansai, buvo pristatyti poetės gyvenimo ir kūrybos faktai. Gimnazistai ir renginio žiūrovai ne tik daugiau sužinojo apie „sidabrinio amžiaus“ rusų literatūrą, jie taip pat  galėjo pabendrauti ir susidraugauti. Renginyje taip pat dalyvavo ir kitų Trakų rajono gimnazijų atstovai.

M.Cvetajevos jubiliejui 1 M.Cvetajevos jubiliejui 2


TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 16 diena – Tarptautinė tolerancijos diena – Lietuvoje minima jau  penkioliktus metus. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – RANKOS.

„Tolerancijos rankomis“ ir kitais piešinukais pasipuošė ir mūsų gimnazija. Šiai dienai skirtus renginius inicijavo vyresnioji socialinė pedagogė Danuta Nausutienė. Ji pakvietė gimnazijos bendruomenę dalyvauti įvairiose integruotose veiklose.

Visą savaitę vyko darbai: ikimokyklinukai, priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai, pradinio ugdymo mokytojos su 1-4 klasių mokinukais piešė, lankstė, kirpo „Tolerancijos rankutes“, kuriomis papuošė savo klases, vyko įvairūs žaidimai ir diskusijos.  Klasės valandėlių metu mokytojos kalbėjo apie pagarbą, pakantumą, gebėjimą išklausyti, suprasti.

5-8 klasių mokiniams skirtas renginys vyko salėje. Mokiniai vaidino inscenizacijas, sprendė kryžiažodžius, rebusus bei dalyvavo diskusijoje: kas gali atsitikti, kai žmonės negerbia ir netoleruoja vieni kitų – kokios baisios ir nenuspėjamos tokio elgesio pasekmės. Pilietinę iniciatyvą užbaigė kiekvienos klasės mokinių piešinukas tolerancijos tema, kuris kvietė gimnazijos bendruomenę gerbti žmogaus orumą, skirtingas nuomones, sugyventi su kitaip jaučiančiais ir mąstančiais.  
Baigiamojo renginio metu mokiniai kartu su mokytojais aptarė tolerancijos svarbą ir aktualumą mūsų visuomenei. Visi suprato, kad reikia pradėti nuo savęs: suprasti, gerbti, pripažinti šalia esančius žmones.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Sinkevičienė džiaugėsi mokinių sumanumu, išradingumu, kūrybiškumu, linkėjo visiems būti tolerantiškiems.

Labai tikimės, kad ir prabėgus šiai savaitei kiekviena ateinanti diena bus pilna pakantumo, pagarbos, supratimo kiekvienam mūsų kelyje sutiktam žmogui.

Tolerancijos d.1 Tolerancijos d.2Tolerancijos d.3 Tolerancijos d.4 Tolerancijos d.5 Tolerancijos d.6Tolerancijos d.7  Tolerancijos d.8


TEISINIŲ ŽINIŲ VIKTORINA „SIDABRINIS PROTAS“

Kiekvienais metais trečiąjį lapkričio ketvirtadienį visame pasaulyje minima Tarptautinė nerūkymo diena. Paminint šią dieną lapkričio 17 d. Trakų rajono policijos komisariate įvyko renginys – proto mūšis „Sidabrinis protas“, kurį organizavo Trakų rajono policijos komisariato pareigūnė Vlada Černienė bei Trakų rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija.

Tarp 6 moksleivių komandų iš rajono ugdymo įstaigų renginyje dalyvavo ir mūsų gimnazijos komanda ,,Brigada“ – 8 kl. bei I kl. mokiniai (Justina Sinkevič, Karolina Turevič, Edvin Matusevič, Kamilė Suvorovaitė, Paula Zinkevič) su socialine pedagoge Danuta Nausutiene. Kiekviena komanda turėjo prisistatyti: skambėjo ketureiliai, mokinių dainos bei šūkiai. Vėliau mokiniai demonstravo savo žinias ir sumanumą atsakinėdami į klausimus. Protų mūšyje buvo keturi etapai. Komandos kovėsi atkakliai, nes klausimai reikalavo ne tik žinių, bet ir loginio mąstymo. Ketvirtajame etape „Atspėk, kas tai?“ komandos kapitonas pantomimos pagalba – plastiniais judesiais, gestais, kūno ir veido išraiška – turėjo parodyti, koks tai daiktas.  

Mūsų komandos dalyviams bei socialinei pedagogei buvo įteiktas padėkos raštas bei dovanos. Renginys buvo kupinas gerų emocijų ir praturtino mokinius naujomis žiniomis. 

Sidabrinis protas2017-1 Sidabrinis protas2017-2


MOKINIAI NORI GYVENTI MIESTE BE CIGAREČIŲ

Artėjant Tarptautinei nerūkymo dienai,  Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijoje  su 1–2 klasių mokiniais buvo kalbama apie rūkymo žalą. Mokiniai klausė pasakojimo ir spalvino paveikslėlius apie tris keliaujančius vaikus, kurie netikėtai pateko į cigarečių pavergtą miestą. Šiame mieste žmonėms buvo bloga, tačiau keliaujantiems vaikams pavyko pabėgti ir išsigelbėti…

Šis trumpas pasakojimas apie Cigarečių miestą padėjo mokiniams suprasti, jog rūkymas yra žalingas sveikatai. Vaikai žadėjo, kad nepradės rūkyti ir kitiems papasakos, kokios piktos yra cigaretės. Renginio  pabaigoje jie reiškė savo nuomonę: rašė vardus ant lapų, kur norėtų gyventi – Cigarečių mieste ar Mieste be cigarečių.

Be cigarečių1 Be cigarečių2  Be cigarečių3


V RESPUBLIKINIS RUSŲ KULTŪROS FESTIVALIS „LYRA“

Šių metų spalio 20 ir lapkričio 10 dienomis Pabradės „Žeimenos“ gimnazijoje vyko V respublikinis rusų kultūros festivalis „Lyra“. Pirmą kartą mūsų gimnazijos mokiniai buvo pakviesti dalyvauti šiame festivalyje, nes tai padeda pažinti ir išlaikyti Lietuvoje gyvenančių nacionalinių mažumų kultūrinį mentalitetą, nacionalinį unikalumą ir tradicijas.

Dalyvavome dailiojo skaitymo nominacijoje „Rusų poetų eilėraščiai“. Eilėraštį deklamavo IV klasės mokinė Sabina Buchovecka (rusų kalbos mokytoja Janina Kazarina). Sabina laimėjo I vietą savo amžiaus grupėje tarp 9-12 klasių mokinių. Gimnazija buvo apdovanota Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėkos raštu už rusų kultūros puoselėjimą Lietuvoje.

Festivalis Lyra1 

Festivalis Lyra2 Festivalis Lyra3

 


PRIEŠ VĖLINES – TVARKYTI KAPINIŲ

Kiekvieną rudenį prieš Vėlines gimnazijos mokiniai ir mokytojai ima į rankas grėblius, šluotas, maišus ir keliauja į Lentvario kapines. Čia jie tvarko pamirštus kapelius, uždega žvakeles tiems mirusiesiems, kurie jau nebeturi giminių.

Šiemet gimnazijos bendruomenė taip pat nepamiršo šios ilgametės tradicijos. Spalio 26 dieną kiekvieną apleistą kapelį tvarkė du ar trys mokiniai. Be darbo priemonių mokiniai dar turėjo žvakių bei gėlių. Vaikai dirbo neraginami ir su dideliu noru: grėbė nukritusius lapus, rinko šiukšles ir senas žvakes, puošė kapelius gėlėmis ir degė žvakeles.

Šie kapinių tvarkymo ir gražinimo darbai suteikė didelį pasitenkinimą visiems – tiek mažiems, tiek dideliems.  

Kapinių tvarkymas1 Kapinių tvarkymas2


 

SWP-logo-zmienione_RGB                                                godlo_senat z podpisem 1

LENTVARIO HENRIKO SENKEVIČIAUS GIMNAZIJOS REMONTAS

2017 m. liepos 27 d. buvo pasirašyta sutartis Nr.5/2017/INW tarp draugijos „Wspolnota Polska“ Varšuvoje ir Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos „Dėl Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos remonto“. Šiam remontui atlikti Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijai draugija „Wspolnota Polska“ skyrė 161 751 zlotą. Trakų rajono savivaldybė šiam tikslui įgyvendinti pagal sutartį skyrė 63 930 zlotų iš savo lėšų. Gimnazijos remonto metu buvo visiškai pakeistos sporto salės grindys naujomis su dirbtine danga, atnaujintos sienos, pakeista elektros instaliacija, šviestuvai, įrengtos naujos lubos. Po remonto sporto salė atitinka naujausius reikalavimus.  

Sporto salė yra skirta pamokinei ir popamokinei veiklai – Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos ir Lentvario „Versmės“ gimnazijos mokiniams. Joje vyks aerobikos užsiėmimai, mokinių liaudies ansamblių „Kolorowe nutki“, „Prząsniczka“ ir „Treščotki“ repeticijos. Iš viso sporto sale naudosis apie 450 mokinių.

Šios užduoties (gimnazijos remonto) realizacijos terminai buvo nustatyti nuo 2017 m. liepos 27 d. iki 2017 m. spalio 30 d.

***

Remont Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie

27 lipca 2017 r. została zawarta umowa nr 5/2017/INW pomiędzy: Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska“, z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Pryedmieście 64 a Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, Lauko 20, Litwa, rejon Troki. Na mocy tej umowy został wykonany „remont Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie“. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“ przekazało Gimnazjum środki finansowe z dotacji w wysokości 161751,00 złotych ( sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych) z przeznaczeniem na realizację prac remontowych. Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie zobowiązało się do przeznaczenia na realizację prac wkładu własnego w wysokości 63930,00 złotych ( sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych).

Podczas prac remontowych w sali sportowej Gimnazjum została całkowicie wymieniona podłoga, wyremontowane ściany, sufit, została wymieniona instalacja elektryczna, oświecenie, wyremontowane dwa pomieszczenia pomocnicze. Po remoncie sala odpowiada wszystkim nowoczesnym wymogom.

Sala sportowa jest przeznaczona do działalności lekcyjnej i pozalekcyjnej uczniów Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza i uczniów Gimnazjum „Versmės“. W sali będą odbywać się zajęcia lekcyjne, aerobik i próby zespołów ludowych: „Kolorowe nutki”, „Prząśniczka” i „Treszcziotki”. Ogółem z sali sportowej będzie korzystać około 450 uczniów.

Termin realizacji remontu sali Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie od 27 lipca 2017 r. do 30 października 2017 r.

Uczniowie Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum „Versmės“ są niezmiernie wdzięczni za stworzenie nowoczesnych warunków do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.  Cieszą się z odnowionego, pięknego wystroju sali.


XXVI ADOMO MICKEVIČIAUS VARDO SKAITOVŲ KONKURSAS „KRESY 2017“

Spalio 25 d. Trakų r. Paluknio Liongino Komolovskio gimnazijoje vyko XXVI Adomo Mickevičiaus vardo skaitovų konkurso „Kresy 2017“ rajoninis turas. Konkurse dalyvavo 5- IV klasių mokiniai iš Lentvario, Rūdiškių, Trakų, Senųjų Trakų ir Paluknio.

Skaitovų konkurso vertinimo komisiją sudarė: Trakų kultūros rūmų direktorius Edvard Kiejzik, Trakų rajono savivaldybės tarybos narė Alina Kovalevska ir Paluknio seniūnijos vyr. specialistė Jolanta Rainska. Komisijos sprendimu tarp rajoninio skaitovų konkurso „Kresy 2017“ laureatų yra ir mūsų gimnazijos 5 klasės mokinys Rafal Trojko (mokytoja B. Kosovska). Rafal užėmė II vietą skaitovų kategorijoje iki 12 metų ir dalyvaus respublikiniame skaitovų konkurso „Kresy 2017“ ture Vilniuje.

Kresy 2017-1 Kresy 2017-2 


MAŽŲJŲ SVEIKATOS PROJEKTAS ,,APIBĖK APLINK MOKYKLĄ"

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, remdamasis Škotijos patirtimi, antrą kartą inicijavo akciją „Apibėk aplink mokyklą“ – kvietė vaikus pasirinktas dvi savaites kiekvieną dieną išeiti į lauką ir 15 minučių bėgti aplink savo mokyklą. Šios akcijos tikslas – nepriklausomai nuo vaikų asmeninių ar fizinių galimybių skatinti bei pratinti juos daugiau judėti, gerinti savo fizinę ir psichinę sveikatą.

Prie šios gražios iniciatyvos prisijungė ir mūsų gimnazijos mažieji. Tikimės, kad ateityje mokiniai daugiau judės, į klases ateis žvalesni, darbingesni ir sveikesni.

Apibėk1 Apibėk2 Apibėk3 Apibėk4


PASKAITA APIE PREKYBĄ ŽMONĖMIS

2017 m. spalio 12 d. gimnazijoje vyresniųjų klasių mokiniai prevencinės paskaitos metu bendravo su Trakų rajono policijos komisariato vyriausiąja specialiste Viktorija Aleknavičiene. Ji pasakojo, kad prekyba žmonėmis dažnai yra vadinama XXI amžiaus tragedija. Šiandieną tai yra viena pelningiausių nusikalstamo verslo sričių, atnešanti kas metus milijoninį pelną. Dar labiau bauginanti mintis yra ta, kad dažniausiai į prekybos žmonėmis pinkles patenka labiausiai socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės, t. y. moterys, vaikai ir jauni žmonės. Paskaitos metu buvo nagrinėjamos vergovės formos bei galimos pagalbos teikimo būdai. Vaikams buvo išdalyti lankstinukai ,,Saugok save ir savo artimuosius“, suteikta informacija, kur kreiptis ieškant pagalbos. Nesvarbu, kurioje šalyje būtumėte, skubiais atvejais, įvykus nelaimei pagalbos visų pirma reikėtų kreiptis į policiją,  skambinti veikiančiu pagalbos numeriu 112, Lietuvos policijos pasitikėjimo telefonu +37052725372.
Mokiniai sužinojo, kad  visą parą veikia nevyriausybinė organizacija Lietuvos Caritas, į kurią  galima kreiptis numeriais +370 679 61617, +37065298187. Ši organizacija teikia pagalbą pabėgusiems nepilnamečiams ir prekybos žmonėmis aukoms konsultuoti, informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos. 

Apie prekybą žmonėmis


XXIII KONKURSAS „GERIAUSIA MOKYKLA – GERIAUSIAS MOKYTOJAS”

Konkursą „Geriausia mokykla – geriausias mokytojas” tradiciškai organizuoja Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija „Macierz Szkolna”. Kasmet yra renkamos geriausios Lietuvos lenkiškos mokyklos, taip pat ir geriausi jose dirbantys mokytojai.

Šiemetinė apdovanojimų šventė vyko Vilniaus lenkų kultūros namuose spalio 11 dieną. Joje dalyvavo mokytojai, mokyklų direktoriai, garbingi svečiai.

Konkurso organizatorių svarbiausias tikslas yra pagerbti nelengvą ir atsakingą mokytojo darbą. Labai džiaugiamės, kad šiemet geriausio mokytojo vardą pelnė ir mūsų gimnazijos mokytojas – ilgametis muzikos vyresnysis mokytojas bei vaikų dainų ir šokių ansamblio ,,Prząśniczka” vadovas Edvardas Mogilnickis.

Sveikiname mokytoją ir linkime dar daugiau šaunių pergalių!!!

E.Mogilnickij


KOŠĖS DIENA

Spalio 10-oji – Pasaulinė košės diena, kuri Lietuvoje minima nuo 2014 m. Šią dieną pirmokų mokytoja Jolanta Šoc kalbėjo su mokiniais apie sveiką mitybą, košės naudą. Mokytoja supažindino mažuosius ugdytinius su sveikos mitybos piramide.  Kiekvienas pirmokas gavo paragauti skanios avižinės košės su braškėmis ir po užduočių knygelę.

Pasaulinės košės dienos projekto iniciatorius ir pagrindinis organizatorius – UAB Malsena. Dėkojame įmonei už dovanotus avižinės košės pusryčius.

Košės diena


KELIONĖ Į LATVIJĄ

Pasaulinę Turizmo dieną 8, I ir IV klasės mokiniai kartu su klasės auklėtojomis Alina Narkevič, Lilija Kondratovič, Janina Rainskaja pažymėjo vykdami į Latviją.

Nukeliavome į vienintelį Pabaltijo šalyse esantį kino paviljoną „Cinevilla“ po atviru dangumi. Tai miestelis, kuriame filmuojami filmai, tad visai  nebūtina keliauti į Holivudą, kad pasijustumėme kino žvaigždėmis! Apžiūrėjome dekoracijas, sužinojome, kaip gimsta tikras filmas.  Rygoje mūsų laukė apžvalginė ekskursija po senamiestį: „Trijų brolių“ namai, Domo katedra, Rotušės aikštė, Juodagalvių gildijos namai, Šv. Petro bažnyčia, Laisvės paminklas, Didžioji ir Mažoji miesto gildijos, „namas su katinu“, senamiesčio gatvelių labirintai. Įspūdžių kupini grįžome namo.

 Ryga1 Ryga2 Ryga3 

Ryga5 Ryga4


PAMOKA „KIBINŲ KELIAS“

Rugsėjo 29 dieną mūsų gimnazijos II ir III klasių mokiniai su auklėtojomis A. Volkova ir B. Kosovska turėjo galimybę dalyvauti edukacinėje veikloje   „Kibinų kelias“. Trakus garsinanti legendinė „Senoji kibininė", kurioje vyko pamoka, viena iš pirmųjų gavo Kulinarijos paveldo fondo ženklą, kuris patvirtina restorane gaminamų karaimų kibinų receptų autentiškumą.

Restorano administratorė papasakojo apie karaimų tradicijas, šių patiekalų atsiradimo istoriją, Vytauto Didžiojo gyvenimą Trakuose. Klausydamasis istorijos kiekvienas mokinys darė savo asmeninį kibiną pagal ypatingą tautinio paveldo receptūrą, kurį vėliau mielai skanavome  pačioje kibininėje. Baigiantis pamokai kiekvienam dalyviui buvo įteiktas kibinų kepimo diplomas, įrodantis, kad tapome šių gaminių kepimo meistrais.

Kibinų kelias1 Kibinų kelias2  Kibinų kelias4


EDUKACINĖ EKSKURSIJA Į ANYKŠČIUS 

Saulėtą rugsėjo 29 dieną 7 ir 5 klasių mokiniai su savo auklėtojomis Ale Matusevič ir Svetlana Maconko vyko į pažintinę-edukacinę ekskursiją į Anykščius.

Ekskursijos dalyviai aplankė Knygnešių muziejų Didžiulių sodyboje, kur ne tik klausėsi pasakojimų apie knygnešių laikus, bet ir žaidė edukacinius žaidimus, kurie nukėlė juos į Spaudos draudimo laikus. Vėliau visi vaišinosi gardžiu obuolių pyragu su čiobrelių arbata, džiovintais obuoliais.

Kitas lankymo objektas – Laimės žiburys. Tai lietuvių literatūros klasiko Jono Biliūno kapas ir paminklas ant Liudiškių kalvos.

Taip pat ekskursijos dalyviai apsilankė Siauruko muziejuje. Ten gidas papasakojo įdomią Lietuvos siauruko  istoriją. Smalsuoliai turėjo galimybę pasivažinėti drezina.

Iš edukacinių objektų ekskursantai patraukė pramogauti – važinėtis vasaros rogutėmis nuo Kalitos kalno.

Ekskursijos pabaigoje laukė ramus ir užburiantis pasivaikščiojimas Lajų taku.

Pasakiško Anykščių šilelio vaizdus, įsimintinas akimirkas mokiniai užfiksavo gausybėje nuotraukų.

Anykščiai1 Anykščiai2Anykščiai3 Anykščiai4Anykščiai5 Anykščiai6 Anykščiai7 Anykščiai8   


MININT EUROPOS JUDRUMO SAVAITĘ

Rugsėjo 16–22 dienomis minima Europos judumo savaitė, kurios pagrindinis tikslas – skatinti žmonių fizinį aktyvumą, pagalvoti apie taršą  miestuose ir nors dieną ar savaitę per metus pasistengti išsaugoti švarų aplinkos orą.

Minint Europos judumo savaitę, Trakų visuomenės sveikatos biuras kvietė rajono gimnazijas dalyvauti organizuojamose veiklose.

Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos jaunieji sveikatos ambasadoriai Kamilė, Paula, Bogdanas, Edvinas ir Rapolas rugsėjo 22 dieną Trakuose kalbino praeivius, pasakojo apie fizinio aktyvumo svarbą, patarė vaikščioti pėsčiomis, važinėti dviračiu. Na, o mažinant aplinkos taršą – vykti vienu automobiliu keliese, dažniau naudotis viešuoju transportu.

Skatindami fizinį aktyvumą, lankėmės parduotuvėse, Švietimo centre. Trakų gimnazijoje, Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje , Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centre gimnazistai šoko ir mokė šokti šeimininkus gatvės šokių.

Atlikę visas užduotis jaunieji sveikatos ambasadoriai savo darbą įvertino teigiamai ir ateityje žadėjo  dalyvauti įvairiuose sveikatinimo renginiuose.

Ši diena buvo paskutinė Europos judrumo savaitės diena. Visuomenės sveikatos biuras aktyviausius dalyvius pakvietė paplaukioti garlaiviu. 

Judrumo savaitė1Judrumo savaitė2 Judrumo savaitė3


RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ 

Jau vasara užleidžia vietą rudeniui…

Ruduo jau čia… Jau čia rugsėjis…

Ir rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių šventė. Vieniems ji – pirmą kartą, o kitiems – jau dvyliktą…

Nors saulė savo spinduliais žemės nelepina, tačiau gimnazijos mokinių, jų tėvelių, svečių ir darbuotojų širdys pilnos šilumos, kurią dovanoja šypsenos veiduose, draugų apkabinimai, nauji lūkesčiai ir naujos idėjos, būsimos patirtys ir amžinas noras pamatyti, išgirsti, sužinoti, sukurti…

Rugsėjo 1-oji 2017-1 Rugsėjo 1-oji 2017-2 Rugsėjo 1-oji 2017-3   Rugsėjo 1-oji 2017-4 Rugsėjo 1-oji 2017-5 Rugsėjo 1-oji 2017-6  

Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

8. 14.45 - 15:30

Steigėjas