2019 m. gruodžio mėn.
Pr A T K Pn Š S
     
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

8. 14.45 - 15:30

LENTVARIO HENRIKO SENKEVIČIAUS GIMNAZIJOS

2017 – 2019 metų

VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Strateginis tikslas: Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

 

1.1.Tikslas: Suteikti kokybišką išsilavinimą, atsižvelgiant į mokinių mokymosi tikslus, pažangą ir pasiekimus.

Uždavinys:

1.1.1. Sudaryti mokiniams sąlygas gauti kokybišką ugdymą, didinti mokymo(si) patrauklumą ir efektyvumą individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo veiklas.

1.1.2. Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę (aktyvi projektinė veikla, netradicinės pamokos).

 

1.2.Tikslas: Ugdyti mokinius atsižvelgiant į jų gebėjimus, galimybes, poreikius.

Uždavinys:

1.2.1. Tobulinti pažangos ir pasiekimų bei informavimo sistemas  (visapusiškos informacijos elektroniniame dienyne teikimas).

1.2.2. Įvairinti mokinių pažangos skatinimo sistemą (padėkų, ekskursijų organizavimas šauniausiems mokiniams mokslo metų pabaigoje).

1.2.3. Teikti pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą nemotyvuotiems ir nelankantiems pamokų mokiniams (psichologinės ir socialinės pagalbos mokiniui efektyvinimas. Sistemingas mokytojų dalyvavimas kursuose, seminaruose spec. ugdymo poreikių mokinių klausimais).

 

  1. Strateginis tikslas: Gimnazijos kultūros ir tradicijų puoselėjimas.

 

2.1. Tikslas: Skiepyti ir stiprinti pasididžiavimą gimnazija, ugdyti patriotinius jausmus ir įpročius bei pilietinę atsakomybę.

Uždavinys:

2.1.1. Puoselėti savitą gimnazijos kultūrą.

2.1.2. Ugdyti patriotinius ir pilietinius  jausmus.

 

2.2. Tikslas: Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomene, vykdant visapusišką gimnazijos mokinių ir tėvų švietimą.

Uždavinys:

2.2.1. Įtraukti į gimnazijos gyvenimą ne tik tėvus, bet ir kitus Lentvario bendruomenės narius.

2.2.2. Tobulinti  tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą.