Telefonas

(8 528) 29 290

Adresas

Lauko g. 20, Lentvaris, Trakų rajonas

El. paštas

info@lhsgimnazija.lt

Tikslai ir uždaviniai

LENTVARIO HENRIKO SENKEVIČIAUS GIMNAZIJOS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2020/2022 m. m.  

PRIORITETAS

Veiksmingo ir  kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas: mokinių pasiekimų gerinimas, asmenybės tobulėjimas, saviraiškos skatinimas, besimokanti organizacija.

 TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

  1. Gerinti ugdymosi kokybę, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos:

1.1. Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę, kokybišką ugdymo(si) proceso organizavimą.

1.2. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą

 

  1. Kurti saugią, sveiką, kultūringą, pilietišką ir bendradarbiaujančią organizaciją, gebančią nuolat mokytis ir keistis:

2.1. Gerinti gimnazijos bendruomenės psichologinį mikroklimatą.

2.2. Tobulinti bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais, tėvų švietimą.

2.3. Kelti mokytojų kvalifikaciją dėl mokinių emocinio saugumo užtikrinimo.

2.4. Įrengti žaidimų aikštelę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams.

Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

8. 14.45 - 15:30

Steigėjas