Telefonas

(8 528) 29 290

Adresas

Lauko g. 20, Lentvaris, Trakų rajonas

El. paštas

info@lhsgimnazija.lt

Naujienos

Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija dalyvauja 2017-2020 m. projekte “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” Projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos apima 
Plačiau
UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA 2020-2021
Plačiau
PATVIRTINTA Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktoriaus 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-64       MOKINIŲ UGDYMO, GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMO IR SAUGOS REIKALAVIMŲ TRAKŲ R. LENTVARIO HENRIKO SENKEVIČIAUS GIMNAZIJOJE NUO 2020 M. GEGUŽĖS 25  D.  TVARKOS APRAŠAS     I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS   Mokinių ugdymo, gimnazijos darbuotojų darbo organizavimo ir saugos reikalavimų Trakų r. 
Plačiau
Atmintinė Tėveliams  
Plačiau
PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-61      TRAKŲ R. LENTVARIO HENRIKO SENKEVIČIAUS GIMNAZIJOS VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA KARANTINO METU   I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Trakų r. Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos vaikų priėmimo tvarka karantino metu (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. 
Plačiau
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Plačiau
Dėl mokyklos vadovo nuotolinio darbo. Vadovaujantis Trakų r. savivaldybės mero 2020 m. kovo 20 d. Nr. K1-13 potvarkiu, l.e. direktoriaus pareigas Evelina Solovjova dirba nuotoliniu būdu pagal suderintą darbo grafiką. El. paštas info@lhsgimnazija.lt , kont. tel. +37065055169. Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 kovo 27 d. visas gimnazijos darbas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Visais klausimais prašome kreiptis elektroninio 
Plačiau
    LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-413 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PASITARIMO PROTOKOLAS     
Plačiau
Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

8. 14.45 - 15:30

Steigėjas