Telefonas

(8 528) 29 290

Adresas

Lauko g. 20, Lentvaris, Trakų rajonas

El. paštas

info@lhsgimnazija.lt

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKA KARANTINO METU

PATVIRTINTA

Gimnazijos direktoriaus

2020 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-61

  

 

TRAKŲ R. LENTVARIO HENRIKO SENKEVIČIAUS GIMNAZIJOS

VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA KARANTINO METU

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Trakų r. Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos vaikų priėmimo tvarka karantino metu (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.
 2. Vaikų priėmimo tvarkos karantino metu tikslas – darbuotojams atliekant su darbu susijusias funkcijas užtikrinti darbuotojų, mokinių ir kitų aplinkinių saugumą Gimnazijos patalpose ir jos teritorijos ribose.

 

II SKYRIUS

VAIKŲ PRIĖMIMAS KARANTINO METU

 1. Darbuotojai yra susipažinę su būtinais veiksmais įgyvendinant Vyriausybės nustatytas prevencines priemones įveikiant koronovirusinės infekcijos grėsmę ir yra aprūpinti visomis būtinomis prevencinėmis priemonėmis, vaikų priėmimą į įstaigą vykdo dėvėdami nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (ugdymo proceso metu kaukės nedėvimos) ir apsaugines pirštines.
 2. Asmenys atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir apsaugines pirštines.
 3. Įeinant į įstaigą darbuotojams bei tėvams dezinfekuotis rankas prie įėjimo esančiomis dezinfekcinėmis priemonėmis.
 4. Atvedus vaiką į įstaigą prie darželio durų  sveiką vaiką perduoti auklėtojai ir laukti, kol bus įvertinta vaiko sveikatos būklė – pamatuota temperatūra, įvertinti kiti galimi infekcijų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kiti požymiai, nurodyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
 5. Vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcinių požymių ar kitų požymių nurodytų Lietuvos higienos normose HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, lankyti įstaigą draudžiama. Jei minėti požymiai pasireiškia įstaigoje ugdymo proceso metu, vaikas nedelsiant izoliuojamas į atskirą, saugią patalpą, informuojami tėvai. Tėvai įsipareigoja kuo skubiau vaiką pasiimti iš ugdymo įstaigos.

 

III SKYRIUS

NUSTATYTI REIKALAVIMAI KARANTINO METU

 1. Darbuotojai privalo maksimaliai laikytis grupių izoliacijos principo: vaikai nuolat lanko tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke. Siekiant išvengti kontakto su kitos grupės vaikais, atskiros grupės kieme lankysis nustatytu grafiku.
 2. Vaikų maitinimas vykdomas grupės patalpose. Maitinimas švediško stalo principu – draudžiamas.
 3. Auklėtojos tą pačią dieną gali dirbti tik vienoje grupėje.
 4. Su vaikais negali turėti kontakto įstaigos darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais.
 5. Ribojamas skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu).
 6. Draudžiamas bendrų veiklų organizavimas kelioms vaikų grupėms, draudžiamas švenčių, renginių ir kitų susibūrimų organizavimas ir vykdymas.
 7. Švietimo pagalbos specialistams rekomenduojama dirbti nuotoliniu būdu. Jei organizuojamos kontaktinės konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai arba vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto, po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.
 8. Draudžiama dirbti darbuotojams, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo ligų takų ir kitų užkrečiamų ligų požymių. Atvykus į darbą darbuotojams matuojama temperatūra.
 9. Tiesiogiai su vaikais nedirba darbuotojai, priklausantys rizikos grupei; draudžiama dirbti darbuotojams, esantiems saviizoliacijoje, išskyrus dirbančius nuotoliniu būdu.
 10. Užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų higienai, rankų higiena vykdoma ne rečiau kaip kas 2 valandas.
 11. Grupių patalpos, miegamieji išvėdinami prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip du kartus per dieną.
 12. Grupėse žaislai atskirti į tris komplektus. Ugdymo metu leidžiama žaisti su vienu žaislų komplektu. Pasibaigus darbo dienai, patalpos ir žaislai dezinfekuojami, kasdien pakeičiant į kitą dezinfekuotų žaislų komplektą.
 13. Jei darbuotojui nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), apie tai informuoti Nacionalinį Visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikyti 14 dienų saviizoliaciją.

 

IV SKYRIUS

NUSTATYTOS REKOMENDACIJOS VAIKO (-Ų) TĖVAMS (GLOBĖJAMS) UGDYTI VAIKĄ (-US) NAMUOSE

 1. Kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 “Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.
 2. Kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Trakų r. Henriko Senkevičiaus gimnazijos vaikų priėmimo tvarka karantino metu įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 18 d.
 2. Atsinaujinus informacijai, vadovas nuolat informuoja darbuotojus ir Gimnazijos bendruomenę dėl koronavirusinės situacijos valdymo priemonių.
 3. Kintant Tarptautinei ir Nacionalinei situacijai dėl koronaviruso paplitimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybes (LRV), Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pateiktą aktualiausią informaciją Trakų r. priėmimo tvarka karantino metu gali keistis.

_________________________

                                                                            

.
Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

8. 14.45 - 15:30

Steigėjas