Telefonas

(8 528) 29 290

Adresas

Lauko g. 20, Lentvaris, Trakų rajonas

El. paštas

info@lhsgimnazija.lt

Tvarkos ir taisyklės

SUTIKIMAS DALYVAUTI MOKYKLOS VYKDOMAME SAVIKONTROLĖS TYRIME

          parsisiųsti MS Word formatu

UGDYMO ORGANIZAVIMO 2020–2021 MOKSLO METAIS TVARKOS APRAŠAS

          parsisiųsti PDF formatu

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKA KARANTINO METU

          parsisiųsti MS Word formatu

GIMNAZIJOS ETIKOS KODEKSAS

          parsisiųsti MS Word formatu

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

          parsisiųsti MS Word formatu

VAIKŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

          parsisiųsti MS Word formatu

MOKINIŲ PRIĖMIMO IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

          parsisiųsti MS Word formatu

PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

          parsisiųsti MS Word formatu

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

          parsisiųsti MS Word formatu

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS (PAMOKŲ) NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

          parsisiųsti MS Word formatu

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

          parsisiųsti MS Word formatu

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS ASMENIUI IKI 21 METŲ TEIKIMO IR KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO ŠIOS PAGALBOS TEIKĖJAMS TVARKOS APRAŠAS

          parsisiųsti MS Word formatu

MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ, DALYKO PROGRAMOS AR DALYKO KURSO KEITIMO TVARKA

          parsisiųsti MS Word formatu

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

          parsisiųsti MS Word formatu

MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRAŠAS

          parsisiųsti MS Word formatu

UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA 

          parsisiųsti  MS Word formatu

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, TVARKOS APRAŠAS

          parsisiųsti MS Word formatu

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

          parsisiųsti MS Word formatu

GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

          parsisiųsti MS Word formatu

GIMNAZIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

          parsisiųsti MS Word formatu

Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

8. 14.45 - 15:30

Steigėjas